Disclaimer

Midlife SHINE är en blogg, ett forum, en plats för diskussion, reflektion, självhjälp och ömsesidigt stöd. Övningar som är samlade på Midlife Shine är lånade från olika disciplin, inkl. psykologi, coaching, samtalsterapi. De är ämnade som självhjälpsinstrument och Midlife SHINE kan inte hållas ansvarig för ditt välmående före eller efter övningar. Du använder övningar (eller inte gör det) som du finner lämpligt. Midlife SHINE ersätter inte professionell hjälp. 

Mår du dåligt och behöver professionell hjälp, vänd dig till en legitimerad psykolog, samtalsterapeut eller ring 1177 för rådgivning.