tree, root, forest

Övning: Så hittar du rotorsaken till ditt problem

Kapitel: Lär känna dig själv
Övning
: 5 varför (5 why’s)
Syfte:
1) att få djupare insyn och förstå varför du mår eller känner som du gör; 2) hitta en grundorsak till en situation, problem eller känsla du befinner dig i, för att kunna lösa den.
Förberedelser: Inga förberedelser. Övningen är är enkel och tar 15 minuter (längre om du gör ”överkurs” delen, se nedan). Ta papper och penna eller öppna en ny anteckning på din iPhone.

Inledning

Befinner du dig i en situation, ett problem, en känsla eller livsskede som du inte är nöjd med? Vill du lösa den?

Det allra första att göra är att hitta orsaken bakom detta problem/situation. Problemet/situationen du befinner dig i kan mycket väl vara en konsekvens av någonting annat. Börjar du åtgärda problemet/situationen istället för rotproblemet, så löser du ingenting. Även om du uppnår en temporär förbättring, kommer problemet/situationen tillbaka eller uppträder på ett nytt sätt, för att rotproblemet är fortfarande kvar. Du måste hitta rotproblemet och åtgärda det.

Det absolut enklaste verktyget för att identifiera rotorsaken till ett problem är tekniken som heter ”5 varför” eller ”5 why’s” på engelska.

Så här går övningen till

Genom att fem gånger fråga efter varför ett problem har uppstått kan man hitta rotorsaken till det. Genom att sedan eliminera rotorsaken hindrar man att problemet återkommer.

Personligen tycker jag att 5 frågor kan ibland vara överflödigt och ibland otillräckligt. Stanna av när du känner att du inte kan gå vidare med fler ”varför” – då har du troligtvis hittat ditt ”rotproblem”.

Exempel

Steg 1: Börja med att konstatera situationen/problemet. Till exempel: Jag är slutkört

Steg 2: Påbörja med att fråga varför för att hitta rotorsaken till problemet.

  1. Varför är jag slutkörd? – för att jag arbetar nonstop
  2. Varför arbetar jag nonstop? – för att jag har mycket att göra
  3. Varför har du mycket att göra? – för att jag har tagit på mig för många uppdrag
  4. Varför har du tagit på dig för många uppdrag? – för att jag inte kan säga nej

Steg 3: Reflektera, dra slutsats och hitta en lösning utifrån din analys

Redan efter fråga 4 har vi kommit till en värdefull insyn: att personen är slutkörd pga sin oförmåga (eller ovilja?) att säga nej.

Om vi inte gjorde analysen, skulle vi rekommendera en enkel lösning på problemet ”jag är slutkörd”, som exempelvis – att vila. Vilan skulle onekligen kunna hjälpa personen med hennes trötthet, men bara på kort sikt. Pga sin oförmåga/ovilja att säga nej, skulle personen fortsätta dra på sig allt fler uppdrag och känsla av att vara slutkörd skulle komma tillbaka, med risk för utbrändhet.

För att förändra situationen långsiktigt, behöver personen åtgärda rotorsaken till problemet:  a) personen behöver lära sig att säga nej och b) faktiskt säga nej till några pågående eller framtida uppdrag.

Enkelt, eller hur? Prova gärna analysera din situation och se vad du landar i.

Överkurs (om du vill gräva djupare)

Man skulle kunna stanna efter att man har identifierat rotproblemet och hittat ett sätt att åtgärda det. Det gör man i organisational management, där övningen används flitigt.

Är det så att du använder övningen för att få större insyn i dig själv, åtgärda något personligt problem, försöka förstå varför du agerar eller känner dig på ett visst sätt, eller varför du brukar hamna i en viss situation, då skulle du kunna fortsätta och gräva lite djupare.

Mark Manson beskriver tre nivåer av självförståelse och självinsyn. Den första är att konstatera problemet (t.ex., jag är slutkörd). Den andra nivån är att fråga varför och hitta rotorsaken (t.ex., jag kan inte säga nej till uppdrag). Den tredje och djupare nivån av självförståelse handlar om värderingar (t.ex., varför är detta viktigt för mig?)

Denna tredje nivå av självförståelse är svår att nå, men den är allra viktigast, för att våra värderingar är grunden till allt vi är och gör. Våra värderingar definierar vilka problem vi kan/ska få, och problem som vi får definierar vår livskvalité.

”Values underlie everything we are and do. If what we value is unhelpful, if what we consider success/failure is poorly chosen, then everything based upon these values – the thoughts, the emotions, the day-to-day feelings – will all be out of whack”. (Mark Manson “The subtle art of not giving a fuck. A counterintuitive approach to living a good life”.)

Att ställa djupare frågor är inte lätt för att de är ofta obekväma att svara på. Grejen är att ju obekvämare svaret är, desto mer sannolikt är det att det är sant.

Så, ta 15 minuter till och fundera på ditt problem, situation, på något som verkligen stör dig. Fråga dig själv varför det stör dig. Det har troligtvis med något misslyckande eller rädsla för misslyckande att göra. Fundera varför du anser detta att vara ett misslyckande. Enligt vems och vilket mått är detta ett misslyckande? Kanske är det inte misslyckande alls? Kanske du tittar på det på ett helt fel sätt?

Om vi fortsätter ovanstående exempel:

  • 5. Varför kan jag inte säga nej till uppdrag? – för att jag vill känna mig duktig, att jag är bra på det jag gör och att jag klarar av stort ansvar
  • 6. Vad skulle det betyda om du sade nej till flera uppdrag? – att jag är ett misslyckande, att jag är svag.

Här ovan hittar vi personens värdering: hög prestation = bra, stark, duktig. Att prestera på hög nivå är viktigt för henne. Vi hittar även ett mått som personen använder för att bedöma huruvida hon är duktig och presterar: att inte säga nej, att klara av allt som hon får på sitt bord.

Att försöka tvinga denna person att säga nej till några uppdrag, som vi föreslog i Steg 3 ovan, ska inte lyckas. Varför? Därför att denna person likställer att säga nej med ett personligt misslyckande, för att det går isär med hennes värderingar.

Vi skulle kunna gå ännu djupare och försöka förstå varför prestationen är viktig för denna person, samt vad det betyder ”att vara duktig” för henne. Behov att prestera, att vara duktig är i grunden positiv och kan vara en stark drivkraft. Men det kan också vara destruktiv om det kommer från ”fel plats”, exempelvis om det härstammar från behovet att bli bekräftad av någon annan.

Att analysera och ifrågasätta egna värderingar kan vara en rejäl ögonöppnare. Varför är detta viktigt för mig? Är det min värdering eller är det ett inlärt beteendemönster från mina föräldrar? Detta värderade jag för 20 år sedan, är det fortfarande aktuellt idag? Att fundera på vikten av dessa värderingar i ens liv, och att överge de värderingarna som leder till ohälsa och elände för en själv och/eller andra kan behövas.

Att ifrågasätta mått som man kopplar till sina värderingar är lika nödvändigt.

Hur ser personen i vårt exempel på sig själv utifrån sin värdering? Varför mäter hon sin prestation med ”att inte säga nej”? Vilka andra sätt att mäta prestation skulle personen kunna använda? Skulle hon kunna hitta några mer hälsosamma mått? Skulle personen kunna ändra sin syn på prestation och ”duktighet” från ”att klara av allt som jag får på mitt bord” till ”att ge varje uppdrag den tiden och uppmärksamheten det förtjänar”, ”att utföra mitt jobb utan att kompromissa min hälsa”, ”att kunna stå upp för mig själv”?

Om du vill åtgärda situationen som du befinner dig i, eller lösa ett problem som du har, behöver du hitta rotorsaken till det.

Vill du se till att du inte hamnar I situationen igen, behöver du titta vidare på dina värderingar och hur du mäter din framgång eller misslyckande utifrån dessa värderingar.

  “If you want to change how you see your problems, you have to change what you value and/or how you measure failure/success.” (från Mark Manson “The subtle art of not giving a fuck. A counterintuitive approach to living a good life”.)

Lycka till!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *