adventure, back view, cliff

Hur ska du leva ditt liv?

Ska du leva ditt liv genom att tänka på ditt utseende och skapa illusion av makt över omständigheterna? Eller ska du smaka på det, njuta av det, och inse sanningen om vem du är?

”Your problem is how you are going to spend this one and precious life you have been issued. Whether you’re going to spend it trying to look good and creating the illusion that you have power over circumstances, or whether you are going to taste it, enjoy it, and find out the truth about who you are” (Anne Lamott)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *