book, bezel, read

en klok kvinna om åldrande

People are afraid of changing; that they’re losing something. They don’t understand that they are also gaining something. (Sharon Stone)

Är du rädd för att åldras? Om ja, tänk istället: vad kan jag se fram emot? Vad skulle jag vilja att tiden förde med sig? Hur kan jag se till att det blir av? Hur vill jag vara om 10 år? Vad kan jag göra idag för att komma ett steg närmare den kvinnan?

people, woman, travel

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *