whale, pink, sea

Förklimakteriet – varför hatar naturen kvinnor?

Du är kvinna och du är 40+. Grattis! Du har kommit in i en ny helvettesperiod i din kvinnokropp: förklimakteriet . WTF, Naturen?!