Hur en medelålderskris gör dig till en bättre människa

En av anledningar till medelålderskris – en nedstämdhet som många känner vid medelålder, är den plötsliga insikten att halva livet är redan förbi och man har ett begränsat antal livsår kvar. Handen på hjärtat, är det en deprimerande tanke…

Wellness advocate Evelyn Marinoff föreslår att, istället för att känna uppgivenhet, vi tar avstamp i denna morbida insikt, uppbådar en ”it’s now or never” attityd och gör det bästa av de åren som vi har kvar. Med tur, har vi minst lika många år kvar som vi har levt, och tänk hur mycket man kan hinna göra på denna tid med tanke på erfarenhet och visdom som man har ackumulerat.

Insikten om vår egen dödlighet ger oss en möjlighet att inse vad som är viktigt med livet, låta bli av vår förflutna, och ändra livets riktning vid behov.

Med andra ord, behöver medelåldern inte handla om depression och existentiell kris, utan om självreflektion, utvärdering och en möjlighet att bli en bättre människa.

Och bättre människor kan vi bli med ålder. Här är hur:

1. Vår mentala hälsa blir bättre

När vi inser att livets längd är begränsat, inser vi oftast att vissa saker är inte värda att oroa sig för. Vi blir lugnare och klokare, börjar acceptera det som vi inte kan förändra. Vi blir  mer självsäkra och mer emotionellt stabila. Detta leder till att vi slutar bry oss så mycket om vad andra tycker, och vågar ta plats.

”People can get crazier as they get older. I can just be weird whenever I want, and there’s the freedom of not caring what people think.” —Candice Bergen, 69, AARP

“Getting older. It’s like, ‘Yeah, this is who I am, f— off.’ As opposed to, ‘This is who I am, I’m sorry.’ You know, there’s something about getting older and owning who you are that is a good thing.” —Julia Louis-Dreyfus, 54, Health

Och vilken befrielse det är att landa i ett sådant tankesätt! Dessutom är det ett tankesätt som är bra för ens hälsa. Det är vetenskapligt bevisat att förmåga att låta bli av ånger är en av framgångsfaktorer för bra åldrande.

2. Vi får bättre och starkare relationer

Enligt Evelyn Marinoff blir vi med ålder också snällare mot andra människor – låter gamla bråk gå i graven och struntar i små meningsskiljaktigheter, börjar uppskatta våra relationer och spendera mer tid med de som betyder mest för oss.

Även detta har ett visst vetenskapligt underlag. Enligt forskare, genomgår våra personligheter en ordentlig förändring under våra liv. Med ålder blir vi tvingade att ändra vårt beteende och bli mer ansvarsfulla och på det sättet mognar vi. Vår personlighet genomgår en naturlig förändring för att hjälpa oss hantera livets utmaningar. Vi blir mer samvetsgranna, enklare att göra med, mindre neurotiska. Våra sämsta personlighetsdrag minskar, och därmed minskar antisociala beteende. Forskning har också visat att vi blir mer altruistiska och generösa. Vi får även bättre kontroll över våra emotioner, blir trevligare och mer socialt adapterade, vilket kan påverka våra relationer positivt.

3. Vi blir motiverade och börjar göra det som är meningsfullt för oss

Vidare, påminner oss Evelyn Marinoff, att fram till medelålder testar vi och inser vad som fungerar och som inte gör det för oss. Under medelålder har vi därför en utmärkt möjlighet att ta del av den kunskapen och erfarenheten, bli mer fokuserade, skapa nya mål och hitta bättre sätt att uppnå det vi vill.

person, mountain top, achieve

Mer än så. Enligt vetenskaplig community, när vi inser att våra dagar (ok, ok, våra år eller decennier) är räknade börjar vi blir mer restriktiva med vad vi lägger våra resurser (dvs tid, pengar, energi) på.  Vi börjar satsa på det som är mer meningsfullt för oss (se några av många referenser här och här), som utgår ifrån våra värderingar, och inte från vår förhoppning att bli omtyckt.

Tänk på det, vilken grej! Medelålderskris påminner oss att stanna av, reflektera och inse utifrån allt som vi har varit med om: vad det är som vi värdesätter, vilken avtryck vi vill lämna i världen, samt vad är meningsfullt för oss. Drar vi slutsatser och börjar agera utifrån de nyfunna insikter, då blir vi onekligen till bättre människor.

”It is your moral obligation to pursue something meaningful” – Jordan B Peterson

En medelålderskris är en inre signal

Sammanfattningsvis, kan man se medelålderskris som en inre signal. Det är vår hjärna, hjärta, kropp eller allesammans som signalerar till oss att det är dags att stanna av, utvärdera och eventuellt införa förändringar i våra liv.

Det sägs att ju större behov till förändring, desto större smärta, oro och ångest vi kan känna. Vi ska inte springa ifrån det, utan ta itu med det. Mitt-i-livet är en perfekt tid att fråga oss: Är allt som det ska vara? Arbetar vi med något som är meningsfullt? Är vi de bästa vi kan vara? Gör vi skillnad? Och om vi upptäcker obalans någonstans i våra liv – är det vårt ansvar att åtgärda den. Som Jordan B Peterson säger: är du miserabel idag och inte gör något åt det, är du ännu mer miserabel 5 år från nu, och dessutom är du 5 år äldre.

Ja, det kan ta en stund att förstå sig själv, sätta nya mål och börja arbeta mot dessa. Det är viktigt att vi ger oss den tiden och energin, så att vi kan börja skriva ett nytt livskapitel, utifrån kunskaper och erfarenheter som vi har ackumulerad, utifrån våra egna värderingar, med nya krafter och nyvunnen självsäkerhet, med de som vi älskar mest i åtanke.

Medelålder, med eller utan kris, ger oss helt enkelt en chans att slutligen få mod att bli människor som vi har alltid varit ämnade att vara.

Särskilda referenser jag vill lyfta upp:

  • Evelyn Marinoffs artikel ” Midlife Crisis for Women: How It Makes You a Better Person” hittar du här
  • En intervju med Jordan B Peterson hittar du här, hans bok ”12 regler: ett motgift mot kaos”  finns här
  • Pasha Pashkow TED talk ”Why a midlife crisis needs a rebrand” finns här

2 reaktioner på ”Hur en medelålderskris gör dig till en bättre människa”

  1. Pingback: Har det allt med jobbet att göra? – Midlife SHINE

  2. Pingback: Vad väljer du för resten av ditt liv: förfall eller utveckling? - Midlife SHINE

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *