clock, ladies pocket watch, time

attityd till ålder

Age is an issue of mind over matter.

If you don’t mind, it doesn’t matter. 

Mark Twain

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *