Midlife Shine

En vacker vinterdikt för en vacker vinterdag

Som en isig kupa välver
himlen rymden över oss,
och ur vinterskyar skälver
någon gång ett stjärnebloss.

Se, hur blekgrön stjärna darrar
som av köld i frostigt blå-
hör, hur vita marken knarrar,
fast du lätt den trampar på.

Allt i dvala vilar fruset,
svept i drivans glittervitt,
spökligt flammar norrskensljuset
över molnens skuggvärldsritt.

Som ett fält av liljor blommar
sjön, där du i solljus sam,
och som dödens helgedomar
stiga bergen vita fram.

Jordens öde tycks fullkomnat,
livet finns ej mera kvar,
trädens växt och floden domnat,
vinden inga vingar har.

Här i blåvitt månskensflöde
leva endast du och jag-
runt omkring oss skuggor, döde-
aldrig ljusnar någon dag.

Isens paradis och nattens
breder sig omkring oss två-
blixtrande i frusna vattens
klara speglar stjärnor stå.

I din blick dock livet brinner,
i din puls dess flammor slå-
därför döden ej oss hinner,
där vi genom natten gå.

(en dikt av Daniel Fallström)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *