midlife shine

För dig som arbetar hemifrån

Håller dina krafter och livslusten att ta slut efter ett år i karantän? Är du en arbetande mamma så är det särskilt tufft för dig.

Nästan 10 mln arbetande mammor i USA led från utbrändhet redan i 2019. Under pandemin ökade dessa siffror. Det är just mammor som tog större delen av ansvar för barn, deras lärande och fritid i hemmets fyra väggar, samtidigt som de behövde fortsätta leverera på sina jobb trots konstanta avbrott. Enligt en amerikansk undersökning, över 56% av mammor som tvingades arbeta hemifrån rapporterade situationen att vara ohållbar. Som resultat, valde fyra gånger fler kvinnor än män att gå ner i arbetstid eller avslutade sin anställning helt och hållet. Samma trender rapporterades i Europa. I Tyskland påverkades arbetande mammor av pandemin två gånger mer än pappor. I England, 47% fler kvinnor än män förlorade sina jobb eller slutade själv redan efter första lockdown år 2020, oftast pga ökad behov av barnomsorg. Att arbeta hemifrån hade kraftig påverkan på mammornas välmående och 90% av undersökta rapporterade sämre mental hälsa. Kvinnor står sedan många år för en större del av hem- och omsorgsarbetet. Detta mönstret riskerar förstärkas nu när fler barn är hemma från skolan och äldre behöver mer omsorg, säger även svenska Jämstalldhetsmyndigheten.

Covid-19 kan ha en långvarig påverkan på jämställdhet och tillintetgöra tidigare progress enligt en Europeisk undersökning. FN drar samma slutsats i detta dokument.

Så här ser varje dag ut för många arbetande mammor (se video nedan). Är du en av dem, stor kram på dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *