self confidence, self-consciousness, power

Bli den bästa i världen på att vara dig själv

Enligt Seth Godin, meningen med livet är att bli den bästa i världen på att vara dig själv. Att föra med dig positiv förändring till dem som du vill påverka och bli känd för vad du gör och hur du gör det.

”Ultimately, the goal is to become the best in the world at being you. To bring useful idiosyncrasy to the people you seek to change, and to earn a reputation for what you do and how you do it” (Seth Godin)

Hur går det för dig? Har du kommit till den åldern då man äntligen vågar vara sig själv?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *