warning, shield, risk

Hur att använda övningar?

Grundregler för användning av övningar: Det finns inga grundregler. Gör övningar när och hur du kan och som din vardag tillåter. Det enda som är viktigt är att du drar slutsatser från varje övning, samt försöker upprätthålla positiv attityd.

I början av varje övning beskrivs övningens syfte, hur mycket tid den tar, samt eventuell annan information. Övningar är uppdelade i tre grupper/kapitel: 1) lär känna dig själv, 2) sätt mål, 3) stödja dig själv på vägen. Du måste inte göra alla övningar i varje kapitel, utan välj övningar som du behöver eller känner för – det är du som bestämmer, men följ gärna kapitlens ordning.

För varje övning behöver du lite tid, samt någonting att skriva på (papper och penna, ny anteckning på din telefon, eller ett nytt Word-dokument på din dator). Samla gärna dina anteckningar på en och samma plats. Det är värdefullt att kunna gå tillbaka och se vad du har skrivit.

Disclaimer: Midlife SHINE är en blogg, ett forum, en plats för diskussion, reflektion, självhjälp och ömsesidigt stöd. Övningar som är samlade på Midlife Shine är lånade från olika disciplin, inkl. psykologi, coaching, samtalsterapi. De är ämnade som självhjälpsinstrument och Midlife SHINE kan inte hållas ansvarig för ditt välmående före eller efter övningar. Du använder övningar (eller inte gör det) som du finner lämpligt. Midlife SHINE ersätter inte professionell hjälp. Mår du dåligt och behöver professionell hjälp, vänd dig till en legitimerad psykolog, samtalsterapeut eller ring 1177 för rådgivning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *