flowers, daisies, white daisies

Hur spenderar du dina dagar?

”Hur vi spenderar våra dagar är, självklart, hur vi spenderar våra liv” (Annie Dillard)

Hur spenderar du dina dagar?

Vad har du gjort idag som gjorde dig glad, fridfull eller som gav dig energi? Vad har du gjort idag som var meningsfullt för dig?

Låt inte vardagens måste att kapa all din tid och ditt liv.

Vi ställer oftast upp för andras krav, gör det som någon annan vill eller behöver från oss, men sviker oss själva genom att vara frånvarande från våra egna liv. Vi spenderar varje dag, alla dagar på att vara upptagen och glömmer att leva.

”Ingenting är mindre kännetecknande en upptagen man än att verkligen leva; ingen kunskap är svårare än just denna” (Seneca)

Vad händer när vi gör det? Vi märker inte hur livet går förbi… ”Ålderdomen överrumplar de upptagna”, sade Seneca, då de inte märker hur den närmar sig varje dag.

”De upptagnas liv är mycket kort” (Seneca)

Vad kan vi göra för att inte bli överraskade och att inte vakna en dag med enbart en kort återstod av livet kvar? Vi måste fånga dagen och göra det som får oss att känna oss levande, det som är meningsfullt för oss och i våra ögon. Inte i framtiden, inte när barnen blir stora, inte när det blir bättre väder, inte när det blir mindre på jobbet. Utan idag, nu.

”Allt i framtiden vilar i det okända: lev genast!” (Seneca)

Vad kan du göra idag som är meningsfullt för dig, som får dig att känna dig glad, levande, fridfull, som ger dig energi?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *