party, people, girl

Välkomna förändringen

Blir du nedstämd över att du inte ser ut som förr? Många sorger att utseende förändras i medelålder. Men varför? Vi förändras, utvecklas, mognar och upplever livet – det bör synas. Det vore konstigt annars.

Ansiktet som bär spår av ålder är intressant. Vad har denna kvinna varit med om? Vad får henne att skratta? Vad får hennes ögon att lysa med värme och kärlek så?

Ögon fulla av intellekt och lekfull nyfikenhet är alltid vackrare än tomma men välsminkade ögon. Skrattrynkor är snyggare än en orörlig mask till ansikte. Ok, kanske inte på Instagram, men det är inte där vi lever våra liv utan i verkligheten.

You grow. You don’t want to stay the same. The thing that was great for you before isn’t going to be great for you now. A woman should have many faces through her life, not just one face, not just one hairdo, not just one way. You want to keep rediscovering what’s fun for you.

(Sharon Stone)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *