självhjälp

gold foil tree of life, circle around tree, celtic tree

Övning: Livshjulet

Hur nöjd är du med ditt liv? Vilka sidor av ditt liv behöver förbättras för att du ska vara lycklig? Denna övning hjälper dig att svara på dessa frågor.

warning, shield, risk

Hur att använda övningar?

Grundregler för användning av övningar: Det finns inga grundregler. Gör övningar när och hur du kan och som din vardag tillåter. Det enda som är viktigt är att du drar slutsatser från varje övning, samt försöker upprätthålla positiv attityd. I början av varje övning beskrivs övningens syfte, hur mycket tid den tar, samt eventuell annan …

Hur att använda övningar? Läs mer »